Apsilankykite!

Nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos  teikiamos gyventojams prisirašiusiems prie UAB „Šeimos sveikatos centras“ ir pateikusiems sekančius dokumentus:

  • Asmens pasą, (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus).
  • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
  • Pensininko pažymėjimą. Neįgalumo pažymėjimą.

Pacientai neprisirašę prie UAB "Šeimos sveikatos centras" gali gauti įvairias mokamas paslaugas. Paslaugų kainoraštis pateiktas šiame tinklapyje.

Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, už jas apmoka patys pacientai arba už juos gali apmokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriško draudimo įstaigos, kai:

  • Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugos suteikimo, privačių įstaigų gydytojų siuntimu sudarytų tarpusavio sutarčių pagrindu, pacientams teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.), valstybės ir savivaldybių viešosiose įstaigose apmokamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1996-03-29 įsakymu Nr.178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr.96-11-2, kainomis indeksuotomis vadovaujantis 2008-10-31d. SAM įsakymu Nr.V-1065.
  • Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos apmokamos ne didesnėmis nei Sveikatos apsaugos ministerijos 1996-03-29 įsakymu Nr.178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr.96-11-2 kainomis indeksuotomis vadovaujantis 2008-10-31d. SAM įsakymu Nr.V-1065. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui.
  • Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka, apmokamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1996-03-29 įsakymu Nr.178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr.96-11-2 kainomis, indeksuotomis vadovaujantis 2008-10-31d. SAM įsakymu Nr.V-1065.

Už mokamas paslaugas pacientai sumoka įstaigos registratūroje, odontologo kabinete direktorės įsakymu patvirtintomis kainomis. Sumokėjęs pinigus, pacientas gauna kasos pajamų orderį.